Nog belangrijker dan financiële steun is de gebedsondersteuning. Zonder een biddende achterban zouden wij ons werk niet kunnen doen! Gebed is onmisbaar. Het is de kracht waarmee wij gaan: Gods kracht! Om zo allemaal op onze eigen manier, op ons eigen plekje op de wereld , mee te werken aan Zijn machtige plan: Zijn Woord wereldwijd!
Uw steun is voor ons een bevestiging van de ingeslagen weg. We weten dat Hij die ons roept, trouw is en dat Hij er voor zal zorgen dat Zijn plan voltooid wordt. We bidden en danken dat hij u en ons daarvoor wil gebruiken.
We sturen maandelijks gebedspunten naar iedereen die deze graag willen ontvangen. Wilt u ook op de hoogte blijven van actuele gebedspunten, dan kunt u zich hier aanmelden, door ons een mailtje te sturen. Dan ontvangt u naast de nieuwsbrieven ook af en toe actuele info of gebedspunten.
Er zijn ook Wycliffe-gebedsgroepen. Hiervoor verwijzen we u naar de eigen website van Wycliffe en kijk onder ‘meehelpen’ en dan ‘bidden’ U kunt natuurlijk ook gewoon zelf thuis bidden, alleen of samen met anderen.

Zou u voor ons willen bidden?

Onze ervaring is dat, juist als de Bijbel terrein wint en mensen meer met de dingen van God bezig zijn, Gods tegenstander (de duivel) ook niet stil zit. Er is een geestelijke strijd gaande! We mogen weten dat -door het werk van de Here Jezus- de overwinning al behaald is, maar we kunnen nog niet met de armen over elkaar gaan zitten. We kunnen beter onze handen vouwen. Eerst bidden en dan ook werken in Zijn Koninkrijk.
Hieronder staat een aantal algemene punten, waarvoor uw gebed gevraagd wordt. Schrikt u niet van het aantal punten. U kunt bijvoorbeeld elke dag van de week een ander punt in uw gebed noemen. Of met een groepje mensen afspreken om er samen voor te bidden.

 

“En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden” (2 Kor.1:11)

Relatie met God

Soms lijkt het alsof mensen denken dat zij die ‘de zending in gaan’ een bijzondere relatie hebben met God. Maar, we zijn ook maar gewone mensen, als u en jij. Met onze ups en downs, ook in geestelijk opzicht. Wilt u bidden voor een sterk geloof?

Gezondheid

Wilt u bidden voor een goede gezondheid? Lichamelijk en psychisch. We zijn blij met goede gezondheidszorg in Nederland, maar de overgang van PNG naar Nederland is niet gemakkelijk en dat merken we ook psychisch en lichamelijk.
Veiligheid
Wilt u bidden voor blijvende vrede met en onder de plaatselijke bevolking in PNG? Regelmatig zijn er conflicten in de vallei waarin Ukarumpa ligt.

Gezin

Wilt u bidden voor ons als gezin, voor ons (Gerwin en Petra) als man en vrouw? Wilt u ook bidden voor onze kinderen (Hanna, Lidy en Noah), dat ze op een goede manier met alle ontwikkelingen mee mogen gaan. Dat ze mogen wennen aan hun nieuwe school hier in Nederland. En dat we allemaal ‘lekker in ons vel’ zitten, voldoende tijd en gelegenheid hebben om te ontspannen en ons thuis gaan voelen.

Relaties

Wilt u bidden voor onze familie, vrienden en bekenden? Wilt u bidden dat de communicatie (ook nog met PNG over het alfabetiseringsproject, maar ook met vrienden aan de andere kant van de wereld) goed mag verlopen en banden niet ‘verslappen’, maar juist verdiept mogen worden.

Werk

Wilt u bidden dat we tot zegen mogen zijn op ons werk, in Gerwins nieuwe baan en in het alfabetiseringswerk, dat Petra nog doet voor PNG?

Land

Wilt u bidden voor de mensen in PNG? Dat ze open staan voor Gods Woord en het in hun eigen taal mogen (leren) lezen?

Het Bijbelvertaalwerk

Wilt u bidden voor de Bijbelvertalers in PNG en wereldwijd? Vooral tegen de tijd dat een Bijbel of een Nieuw Testament klaar is om te worden gedrukt en verspreid is er vaak allerlei (geestelijke) tegenstand.

(actuele) Praktische zaken

Voor actuele gebedspunten kunt u zich hier aanmelden.

Laten we niet vergeten te DANKEN!

Dank voor mensen in Nederland en daarbuiten die ons met gebed en financieel ondersteunen!

 

Dank u wel voor uw gebedsondersteuning!
We wensen u Gods zegen!