Het werk dat we doen voor Wycliffe wordt niet betaald. Althans, niet in klinkende munt. We weten dat ‘al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus’ zéker waarde heeft en vrucht zal opbrengen, maar in euro’s gesproken,  kóst het een heleboel geld. Alleen de vliegreizen al, de vaccinaties, ons levensonderhoud, de huisvesting, het schoolgeld, de gezondheidszorg,  alle benodigde verzekeringen etc.etc.

Er is een begroting gemaakt, die op allerlei richtlijnen gebaseerd is. Het gezegde ‘vele handen maken licht werk’ wordt in ons geval ‘vele giften maken de lasten licht’. Geef wat u kunt missen, om te krijgen wat u niet kunt verliezen: zegen en blijdschap over Gods werk en door Zijn Woord.

Het geld voor onze begroting wordt bij elkaar gebracht door mensen met een groot hart, die zelf betrokken willen worden bij het zendingswerk, bij Gods grote opdracht. Mensen die eenmalig of maandelijks een bedrag afstaan, worden een schakel in het werk in PNG. Of, in liever gezegd: bij Gods werk in PNG. Want waar Zijn Woord vertaald en gelezen wordt, daar gebeuren grote dingen. Daar worden mensen (vaak voor het eerst!) echt in hun hart geraakt door Zijn liefde, door Zijn Zoon Jezus en het werk van de Heilige Geest. Daar ontvangen mensen Gods boodschap van vergeving, redding en Eeuwig Leven. Dat is onbetaalbaar en heeft pas écht eeuwigheidswaarde.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat God mensen bereid heeft gemaakt om ons te ondersteunen. Een groot wonder, waarmee we ervaren dat God onze roeping bevestigt en dat Hij in alles voorziet. Het is al vaker gezegd: Hij heeft ons niet nodig, maar wil u en ons wel gebruiken! Om klein onder te worden. We leren steeds meer van Zijn grootheid zien.

Wilt u zich ook laten inschakelen? Schrijft u zich dan in onder het kopje ‘aanmelden’ en ontvang in het vervolg onze (gratis) nieuwsbrief die vier keer per jaar verstuurd wordt.