Leuk dat je even op onze weblog komt kijken! We hopen dat je hier van alles zult tegenkomen, wat je graag over ons (en over onze missie) wilt weten. Mocht je iets missen of iets te vragen hebben, mail gerust!

Wij zijn Gerwin (1975) en Petra (1976), allebei geboren en getogen in Harderwijk. Toen we 21 en 22 jaar jong waren, zijn we elkaar tegengekomen en 2 jaar na deze eerste ontmoeting zijn we getrouwd. Op 22 maart 2012 waren we al weer 12,5 jaar getrouwd!

fampetersen2015

Een jaar na ons trouwen, op 14 oktober 2000, werd onze oudste dochter Naomi geboren en ze stierf bij de geboorte. In de moeilijke jaren erna hebben we met Gods hulp, in Zijn kracht en met de onmisbare steun van familie en vrienden, de draad van het leven weer opgepakt en hebben we nog twee heerlijke dochters gekregen, Hanna (2002) en Lidy (2004). Zeven jaar later werden we verblijd met de geboorte van een zoon: Noah (2012).

De jaren dat we in PNG woonden hebben we regelmatig wat nieuws op de website gezet, zoals foto’s en persoonlijke verhalen en er kwam vier keer per jaar een uitgebreide nieuwsbrief uit over ons werk. Nu alleen Petra nog doorwerkt voor Wycliffe, kun je nog twee nieuwsbrieven verwachten in 2019 en daarna hopen we het goed af te kunnen sluiten en over te dragen, zodat de mensen in PNG met het project verder kunnen gaan.

Hopelijk vergroot het lezen van onze nieuwsbrieven je betrokkenheid bij het wereldwijde werk dat gebeurt op het gebied van Bijbelvertaling en alles wat erbij komt kijken. Ons verlangen is dat het Woord van God wereldwijd gebracht wordt en gelezen wordt door mensen uit alle landen en volken, in de taal van hun hart! Dat ze door het Woord tot geloof mogen komen en door de Here Jezus vergeving ontvangen, redding en Eeuwig Leven!

Dat is Gods grote plan met deze wereld. Hij heeft ons niet nodig, maar Hij wil ons wel gebruiken! Ieder mens (ja, ook u/jij!) mag een schakeltje zijn in Zijn grote plan en op die manier meewerken aan de komst van Zijn Koninkrijk.  Niet door kracht, niet door geweld, maar door Zijn Geest, die mensen inspireert tot het doen van Zijn wil.

Lees het interview van het Arkmagazine.

Beluister de uitzenddienst d.d. 4 juli 2010.